Stowarzyszenie "Musica Humana" powstało w 2002 roku. Zostało założone przez członków i sympatyków zespołu muzyki dawnej La Tempesta, aby umożliwić sprawne jego funkcjonowanie.

Główne cele stowarzyszenia to:
- wspieranie i promocję działalności muzycznej, w szczególności wspieranie i promocję zespołu muzyki dawnej „La Tempesta";
- organizowanie koncertów i festiwali;
- organizowanie seminariów i kursów wykonawczych;
- działalność fonograficzna;
- zakup i renowacja instrumentów muzycznych;
- gromadzenie i udostępnianie wszelkich materiałów (książki, wydawnictwa fonograficzne itp.), w szczególności związanych z muzyką dawną;

 

Strona Stowarzyszenia w Bazie NGO