Kwartet męski La Tempesta z towarzyszeniem lutnisty Antona Birula oraz zespołu puzonów dawnych Trombastic wystąpi 2 grudnia 2009 w ramach cyklu Wieczory Wawelskie na Zamku Królewskim w Krakowie. W programie wybór najciekawszych chansons Clementa Janequina, w tym słynne Bitwa i Śpiew ptaków.