W sierpniu 2012 roku w Holešovie (Republika Czeska) odbędzie się kolejna Letnia Szkoła Muzyki
Barokowej, w ramach której klasę śpiewu solowego poprowadzi Jakub Burzyński. Podczas
kursu odbędzie się szereg koncertów, w czasie których wykonane zostaną między innymi anthem
Zadok the Priest Jerzego Fryderyka Haendla, Kantata Gott fähret auf mit Jauchzen BWV 43 Jana
Sebastiana Bacha czy motet Exaudiat te Dominus Jean-Baptiste Lully'ego. Więcej szczegółów na