W ramach festiwalu odbyło się szereg wykładów i koncertów:
  • Wykłady w szkołach i uczelniach muzycznych prezentowały najciekawsze zabytki polskiej muzyki sakralnej XVIII w. Szczególny nacisk położony jest na kompozycje świeżo odnalezione w zbiorach Jasnej Góry - największych tego typu w kraju.
  • Koncerty odbywają się w zabytkowych kościołach należących do zakonu Paulinów. W ten sposób napisana przed kilkoma wiekami muzyka może zabrzmieć na nowo w miejscach, gdzie była pierwotnie wykonywana. Edycja festiwalu w roku 2007 poświęcona była twórczości jednego z najważniejszych kompozytorów-zakonników XVIIIw. - Amando Ivancica. 

Festiwal stanowił swego rodzaju dopełnienie prowadzonych od kilku lat w zakonie jasnogórskim prac badawczych, w wyniku których, wspólnie z wydawnictwem PWM oraz wytwórniami fonograficznymi Musicon i DUX, udało się wydać i zarejestrować szereg nieznanych dotąd dzieł jasnogórskich kompozytorów.

Duże zainteresowanie zarówno koncertami festiwalowymi, jak i wykładami potwierdza tezę, iż historia muzyki polskiej domaga się gruntownego przewartościowania, jeśli chodzi o ilość i - przede wszystkim - jakość zachowanych przykładów jej świetności.

Dyrektor artystyczny festiwalu
Jakub Burzyński

Koordynator festiwalu
Michał Janczak