Fesitwal Musica Claromontana finansowywany jest ze środków
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach programu operacyjnego "Edukacja Kulturalna i upowszechnianie kultury"


Pozostali sponsorzy:

Stowarzyszenie "Kapela Jasnogórska"